ALV en vooral ook Themadiscussie

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Purmerend Beemster staat - naast de formele zaken - in het teken van de kadernota's van Purmerend resp. Beemster. De kadernota of kaderbrief geeft de visie op de ontwikkeling in de gemeentes voor de komende vier jaar . Een relatief lange termijn perspectief dus. En over dát perspectief willen we graag met u praten.

Dus kom ook. Doe mee en help ons met de nieuwe koers voor de komende raadsperiode.

We zien u graag op

29 mei 2017 van 20:00 tot 22:00

in het

Multicultureel Centrum Waterland, Jonkheer van Citersplein 198, Purmerend