ALV en vooral ook Themadiscussie

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Purmerend Beemster staat - naast de formele zaken - in het teken van de kadernota's van Purmerend resp. Beemster. De kadernota of kaderbrief geeft de visie op de ontwikkeling in de gemeentes voor de komende vier jaar . Een relatief lange termijn perspectief dus. En over dát perspectief willen we graag met u praten.

Dus kom ook. Doe mee en help ons met de nieuwe koers voor de komende raadsperiode.