Linda Voortman

Politiek café Ouderen en zorg met Linda Voortman ter ere van Toon Capel

Datum: 26 maart 2016 inloop vanaf 14:30 uur en we eindigen om 17:00 uur. Locatie: Proeflokaal Bakker op de Koemarkt te Purmerend.

De zorg voor ouderen staat vanuit verschillende hoeken zwaar onder druk. De gemiddelde levensverwachting gaat omhoog. De maatschappelijke zorg voor zorgbehoevende ouderen vermindert. De druk om zelfstandig te blijven wonen is groot. 

Maar zijn wij daar op voorbereid? Is de mantelzorg in staat de grote zorgbehoefte op te vangen? Is de aangeboden huisvesting geschikt voor langdurig zelfstandig wonen. Óók als er in toenemende mate zorg nodig is? Toon Capel vecht al jaren voor goede ouderzorg en ouderenhuisvesting. Ter ere van zijn verjaardag praten we in dit politiek café over ouderen en zorg. Mét Linda Voorman (2e Kamerlid van GL) en met u.

Om 15:00 starten we met een introductie door Linda Voortman over Ouderen en Zorg. Wat is er landelijk gaande en hoe kan dat lokaal vertaald worden. Daarna hebben we tot 16:30 alle ruimte voor discussie en vragen. Wat is de situatie, wat werkt en wat kan beter? Wat is er nodig om het welzijn van ouderen te verbeteren en hoe vertaalt zich dat in zorg voor ouderen. Wat betekent dat voor huisvesting, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijkheden? Als afsluiting blikt Klaas Kwadijk terug op de maatschappelijke betrokkenheid die Toon Capel zijn hele leven heeft getoond en nog steeds toont.

Info: Trees Lamers 06 3002 7655 Opgave: DirkJan.GroenLinks@gmail.com