Terugblik op de discussieavond over Van Reybroeck

In zijn essay Tegen Verkiezingen analyseert David van Reybrouck de oorzaken van de kloof tussen burgers en politiek. En die kloof lijkt getypeerd door uitdrukkingen als: ‘Het zijn allemaal zakkenvullers’, ‘Ze weten niet wat er leeft onder de bevolking’, ‘Het is een elitair zooitje.’ Verwijten gericht aan volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Afgelopen 16e maart hadden we het over dit thema én de inspirerende “oplossingen” die Van Reybroeck aandraagt. Een boeiend gesprek gebaseerd op een heldere analyse door Chris Zandvoort (zie onderstaand document). Ideeëngoed dat ons inspireert tot een andere manier van politiek beoefenen. Niet dat we nu meteen dé oplossing hebben, maar toch … voor herhaling vatbaar.