Van Reybrouck

Van Reybrouck lokaal: discussieavond

Datum: woensdag 16 maart a.s. Huisje achter de Wereldwinkel. Start 20:00 uur. Graag aanmelden bij Chris (c.zandvoort@chello.nl). Hij stuurt je dan zijn notitie toe.

In 2015 werd David van Reybrouck geïnterviewd in Buitenhof over zijn boek ‘Tegen Verkiezingen’. In dit boek zet hij vraagtekens bij de werking van de vertegenwoordigende democratie.

Want ‘Hoezo representatieve democratie? Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Een klein gedeelte daarvan is actief en een nog kleiner gedeelte is verkiesbaar op een lijst. De poel van waaruit parlementaire vertegenwoordigers geput worden, wordt steeds kleiner en dat maakt dat de representativiteit onder druk komt te staan. ’ Van Reybrouck pleit ervoor om naast de volksvertegenwoordiging zoals we die kennen, te experimenteren met een stelsel waar mensen door loting aangewezen worden. Hij constateert dat er vanuit de overheid neergekeken wordt op de burger terwijl die zelfde burgers nog nooit zo hoog opgeleid zijn geweest als vandaag de dag.

Intrigerende gedachtegoed dat Chris Zandvoort tot inspiratie is om te kijken hoe Van Reybroucks ideeën geïmplementeerd zouden  kunnen worden in de lokale democratie. En daarover spreken we dus op de discussieavond van 16 maart. Geinteresseerden van van de GroenLinks-fracties van Purmerend en Beemster zijn erbij en ook het afdelingsbestuur. Chris zal iets vertellen over het boek Tegen Verkiezingen en een toelichting geven op zijn notitie.

Faceboek pagina Van Reybrouck

Interview met Van Reybrouck

Optreden in Buitenhof

Recensie door Marcel van Dam

Wikipedia pagina Van Reybrouck