Nieuws

Betrokken bij de Beemster?

GroenLinks staat voor een duurzame en rechtvaardige en empathische samenleving. GroenLinks staat voor een positieve houding en probeert de samenleving die ze graag wil bereiken zowel buiten als binnen het parlementaire werk voor elkaar te krijgen. Dat gaat niet vanzelf, het wordt beter als ook jij daar jouw energie aan toevoegt.

Lees meer

ALV en vooral ook Themadiscussie

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Purmerend Beemster staat - naast de formele zaken - in het teken van de kadernota's van Purmerend resp. Beemster. De kadernota of kaderbrief geeft de visie op de ontwikkeling in de gemeentes voor de komende vier jaar . Een relatief lange termijn perspectief dus. En over dát perspectief willen we graag met u praten.

Dus kom ook. Doe mee en help ons met de nieuwe koers voor de komende raadsperiode.

Lees verder

Coalitieonderhandeling gestopt

Jesse

Een eerlijker, duurzamer en empathischer Nederland. Dat was de inzet van GroenLinks in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Dat is waarvoor we campagne hebben gevoerd.

Lees verder

Bedankt!

meetup

Bedankt voor je stem, bedankt voor je inzet voor de campagne. Wij hebben samen laten zien dat idealen er toe doen in de politiek. Wij hebben samen laten zien dat we het land in beweging kunnen krijgen. Wij hebben geschiedenis geschreven. 

Lees verder

In memoriam Ruud Wagter

Zondag 29 januari is Ruud Wagter op 74-jarige leeftijd te vroeg overleden. Ruud was al geruime tijd ernstig ziek. Zijn heengaan kwam toch nog plotseling. Wij treuren en wensen zijn vrouw Guda en de (klein)kinderen kracht en de steun van vele vrienden om dit grote verlies te dragen. Wij herinneren hem als een trouw, betrokken en vooral integer mens. 50 jaar lang en dat is bijzonder.

Lees verder