Nieuws

PvdA GroenLinks Beemster ziet geen kans op coalitie met BPP

logo

De BPP is op 21 maart 2018 de grootste partij geworden in Beemster met 6 zetels. Conform de politieke mores heeft de BPP een begin gemaakt met coalitievorming. De heer Harry Brinkman is als verkenner gevraagd. Op 30 maart heeft de verkenner een gesprek gehad met PvdA GroenLinks. Eerder op de dag zijn gesprekken gevoerd met andere partijen. Tijdens dit gesprek is gesproken over: de mogelijkheid om te komen tot een Raadsprogramma, de fusie, de financiën, woningbouw en duurzaamheid, het sociaal domein, de culturele sector en democratische vernieuwing.

Lees verder

Dank voor stem!

Het waren spannende verkiezingen afgelopen woensdag. U heeft PvdA/GroenLinks met twee zetels in de gemeenteraad verkozen.

Wij danken u daarvoor.

We voelen het als een grote verantwoordelijkheid uw belangen in de gemeenteraad op een constructieve, Linkse en Groene wijze vorm te geven.

Blijf ons volgens op facebook: www.facebook.com/PvdAGroenLinksBeemster 

Stop koude sanering culturele sector Beemster

De gemeente Beemster heeft het voornemen fors te bezuinigen op subsidies. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven 100.000 euro te bezuinigen. Het college voert die opdracht nu uit. Die opdracht is nog niet afgerond, maar nu is er al grote onrust onder met name de culturele stichtingen en verenigingen.

Lees verder

In memoriam Gerda Kooger

Gerda Kooger

Partijgenoten van Partij van de Arbeid en GroenLinks Beemster.

Op 22 februari 2018 overleed Gerda Kooger in het bijzijn van haar geliefden. Gerda had een dodelijke kanker en ondanks alles lukte het haar niet om daar bovenop te komen. Ze kreeg tekort tijd.

Lees verder